Sunshine Golden River tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0

Dự án Sunshine Golden River tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0, chi tiết về các công nghệ sẽ được giới thiệu trong thời gian sắp tới.

Tiện ích cao cấp $ Nội thất tích hợp công nghệ 4.0

Tiện ích cao cấp $ Nội thất tích hợp công nghệ 4.0