Pháp lý dự án Sunshine Golden River

Thông tin chi tiết về tính pháp lý của dự án Sunshine Golden River

I. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Ngày 21/01/2020 dự án Sunshine Golden River đã chính thức nhận được giấy phép xây dựng. Giấy tờ khác liên quan sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới. Xin cảm ơn!