Bài viết

Tiến độ xây dựng tháng 10/2020 dự án Sunshine Golden River

Tiến độ xây dựng phần thấp tầng Khối thấp…
Cập nhật tiến độ xây dựng sunshine golden river tháng 10 - 2019 (Ảnh 7)