Bài viết

Mặt cắt đứng lô SH18 (Dự án Sunshine Golden River)
Tiến độ thanh toán dự án Sunshine Golden River (Tháng 9/2019)