Bài viết

Mặt cắt đứng lô SH-19, SH-20, SH-21, SH-22, SH-23, SH-24, SH-25, SH-26
Mặt cắt đứng lô SH18 (Dự án Sunshine Golden River)
Mặt bằng Penhouse dự án Sunshine Golden River

Mặt bằng Penhouse dự án Sunshine Golden River

Mặt bằng Penhouse dự án Sunshine Golden River
Mặt bằng khu shophouse Sunshine Golden River

Mặt bằng 27 lô shophouse Sunshine Golden River

Mặt bằng dự án Sunshine Golden River

Mặt bằng điển hình căn hộ dự án Sunshine Golden River

Mặt bằng và Thiết kế dự án Sunshine Golden River