MẶT BẰNG & THIẾT KẾ CHI TIẾT DỰ ÁN SUNSHINE GOLDEN RIVER

MẶT BẰNG & THIẾT KẾ

Mặt cắt đứng lô SH-19, SH-20, SH-21, SH-22, SH-23, SH-24, SH-25, SH-26
Mặt cắt đứng lô SH18 (Dự án Sunshine Golden River)
Mặt bằng Penhouse dự án Sunshine Golden River

Mặt bằng Penhouse dự án Sunshine Golden River

Mặt bằng Penhouse dự án Sunshine Golden River
Thiết kế chi tiết căn hộ 01 dự án Sunshine Golden River

Thiết kế & Phối cảnh chi tiết căn hộ Sunshine Golden River

Thiết kế chi tiết căn hộ 01 dự án Sunshine Golden…